Publicerad: 21 september 2017

Statistik om socialtjänstinsatser till barn och unga 2015 och 2016

Socialstyrelsen har publicerat ny statistik om socialtjänstens insatser till barn och unga 2015 och 2016.

Statistikrapporten visar att 2016 fick 30 500 barn och unga vård enligt socialtjänstlagen (SoL) eller insats enligt lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) någon gång under året. Det är framförallt barn över 15 år som får en insats. Den vanligaste placeringsformen är familjehem och statistiken visar att pojkar oftare än flickor är heldygnsplacerade.

De redovisade heldygnsinsatserna gäller enbart barn och unga med ett fullständigt personnummer. Detta innebär att asylsökande barn, framförallt ensamkommande barn, inte ingår i de redovisade heldygnsinsatserna. Statistiken visar därmed inte hela bilden av placerade barn.

Statistik barn och unga – insatser 2015 och 2016, Socialstyrelsens webbplats

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!