Publicerad: 25 januari 2019

Nya ersättningar för ensamkommande barn och unga

Regeringen har presenterat en ny förordning och vissa ändringar i befintliga förordningar för de statliga ersättningarna för asyl- och flyktingmottagandet.

PM – Nya ersättningar för asyl- och flyktingmottagande (PDF, nytt fönster)

Förändringarna gäller i huvudsak de tidigare aviserade förändringarna för ersättningarna för ensamkommande barn. Den nya förordningen innebär dock även vissa andra förändringar. Ändringarna träder i kraft 1 juli 2017.

I denna PM har SKL sammanfattat de nya ersättningarna och de övergångsbestämmelser som gäller samt förtydligat ett par oklarheter. Viktiga ändringar i ansökningsförfarandet och kommunernas uppgiftsskyldighet gentemot Migrationsverket beskrivs också.

Läs vidare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!