Publicerad: 20 december 2016

Åtgärda fel i statlig ersättning för ensamkommande barn

När vissa ensamkommande barn får tillfälliga uppehållstillstånd får plötsligt kommunerna ingen statlig ersättning. Detta är mycket bekymmersamt och får stora konsekvenser för SKL:s medlemmar. SKL menar därför att regelverket kring statlig ersättning för mottagandet av nyanlända skyndsamt måste ändras.

Migrationsverket beviljar i vissa fall tillfälliga uppehållstillstånd för ensamkommande barn med stöd av 5 kap. 11 § utlänningslagen (2005:716). Det grundas på ett rättsligt ställningstagande från juli 2016. Besluten gäller främst barn som är mellan 16 och 17,5 år, där det finns ett tillfälligt, praktiskt hinder för att verkställa en av- eller utvisning, exempelvis om det är oklart var barnets föräldrar befinner sig och det inte finns ett ordnat mottagande i hemlandet. Enligt det rättsliga ställningstagandet bör tiden för uppehållstillståndet begränsas till tolv månader.

Problemet är att den förordning som reglerar rätten till statlig ersättning för mottagandet av nyanlända, den s.k. ersättningsförordningen, inte omfattar dem som får dessa tillfälliga uppehållstillstånd. Troligen beror det på ett förbiseende när ersättningsförordningen skrevs då 5 kap. 11 § utlänningslagen, såvitt SKL känner till, inte använts som grund för tillfälliga uppehållstillstånd i någon större utsträckning tidigare.

Konsekvenserna av den nya tillämpningen blir dock mycket stora för SKL:s medlemmar. Landets kommuner drabbas särskilt hårt eftersom de saknar rätt till ersättning för kostnader kopplat till mottagande och placering av dessa ensamkommande barn när de skrivs ut ur Migrationsverkets mottagningssystem, vilket som regel sker en månad efter att uppehållstillstånd beviljas.

SKL har, i november 2016, lämnat in en begäran om skyndsam ändring av ersättningsförordningen till arbetsmarknadsdepartementet och justitiedepartementet. Det kan inte ha varit avsikten med regelverket kring statlig ersättning att landets kommuner och landsting ska sakna rätt till ersättning för mottagandet av denna grupp barn. Regeringen måste dessutom säkerställa att SKL:s medlemmar tillförsäkras ekonomisk kompensation bakåt i tid för kostnader avseende dem som redan fått uppehållstillstånd enligt 5 kap. 11 § utlänningslagen.

Läs vidare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!