Publicerad: 29 november 2019

Verksamhetsöverskridande ledning och styrning

Framgångsrikt stöd till barn och unga och effektiv resursanvändning
förutsätter ett perspektiv bortom verksamhetsbaserade stuprör. SKR har tagit fram ett processtöd för att arbeta mer verksamhetsöverskridande.

Sveriges Kommuner och Regioner har tagit fram en modell och ett processtöd för verksamhetsöverskridande ledning och styrning av barn- och ungdomspolitik på lokal och regional nivå.

Barn och unga här, nu och framåt – ledning och styrning av barn- och ungdomsfrågor

SKR har också identifierat 32 nyckeltal som beskriver barns och ungas livssituation på kommun- respektive landstingsnivå.

Utförlig beskrivning av identifierade nyckeltal (PDF, nytt fönster)

Tjänster

Nyckeltal av barn och ungas uppväxtvillkor ur olika aspekter på kommun- och landstingsnivå.

Kommun- och landstingsdatabasen, Kolada

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!