Publicerad: 29 november 2019

Barns brukarmedverkan för utveckling av verksamheten

Barn och unga som har kontakt med socialtjänsten ska ges möjlighet att komma till tals. Deras synpunkter kan ge underlag till att utveckla verksamheten. Brukarmedverkan är också en viktig hörnsten i utvecklingen av en evidensbaserad praktik.

Inom det regionala utvecklingsarbetet i den sociala barn- och ungdomsvården (BoU-satsningen) är utveckling av barn och ungas brukarmedverkan en prioriterad fråga.

Det pågår flera utvecklingsarbeten i länen, men arbetssätten utvärderas och implementeras sällan. Barn och ungas möjlighet att komma till tals införlivas därmed i alltför låg utsträckning i socialtjänstens verksamheter. Utvecklingsarbetet fokuserar därför på stöd att implementera.

SKR:s roll

Under 2019 är barn och ungas brukarmedverkan en prioriterad fråga i det regionala utvecklingsarbetet för barn och unga. SKR ger stöd till länen i detta arbete sker genom de regionala utvecklingsledarna.

Redovisning av länens arbete, lägesrapport 2017 (PDF, nytt fönster)

Viewpoint, digital tjänst för att öka barn och ungas delaktighet inom socialtjänsten

Under 2019 pågår ett pilottest i ett tiotal kommuner/stadsdelar av en digital tjänst, Viewpoint, för uppföljning av barn och unga inom den sociala barn- och ungdomsvården. SKR stöttar arbetet genom samordning och utvärdering av piloten.

Viewpoint, digital tjänst för att öka barn och ungas delaktighet inom socialtjänsten

Vad pågår i länen/regionerna?

Kontakta utvecklingsledaren i det län/den region som du är intresserad av för att få veta mer om deras arbete med att utveckla barns brukarmedverkan.

Kontaktuppgifter till regionala utvecklingsledare

Utbildningar

SKR har anordnat utbildningar i seminarieform. Det finns möjlighet att ta del av  dessa utbildningar i efterhand.  

Barnets röst i det sociala arbetet

Barnets bästa ska vara vägledande i allt arbete socialtjänsten gör inom barn och unga. Men hur vet vi att det vi gör är det bästa för barnet? I seminariet går vi igenom hur vi kan utveckla verksamheten med utgångspunkt från barnen.

Barnets röst i det sociala arbetet

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Marta Nannskog
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!