Webbsändning: Äldre- och funktionsnedsättningsfrågor 9:19

Webbsändningar med det senaste inom SKR:s arbete med äldrevård, omsorgsfrågor samt funktionsnedsättningsfrågor. Under 2020 kommer vi att göra ett uppehåll med dessa sändningar.


Program

15:30

Välkomna

Karin Falck, SKR

15:31

Namnbyte från SKL till SKR

Statlig utredning om välfärdsteknik

Statlig utredning om informationsdelning mellan sjukvård och omsorg

Stimulansbidrag till kommuner om välfärdsteknik

Greger Bengtsson, samordnare SKR

15:38

IBIC samt efterlysning av exempel på bra utredningar och genomförandeplaner

Helena Henningsson, handläggare SKR och Anna Thomsson handläggare SKR

15:45

Kartläggning läget i kompetensförsörjning för myndighetsutövning socialtjänst

Eva Hagbjer, utredare på Myndigheten för vård- och omsorgsanalys

15:55

Länssammanställningar Brukarundersökningar Funktionshinderområdet

Maria Holknekt utvecklingssamordnare Kommunförbundet Västernorrland och Carina Klockmo, forskare FoU enheten

16:05

Stöd till praktikanter

Åsa Olsson, specialistsjuksköterska och AKA (Akademisk klinisk adjunkt) på stadsdelsförvaltningen Enskede-Årsta-Vantör, i Stockholms stad

16:15

Breddad rekrytering stödmaterialet ihop med AF o MFD

Ulrika Lifvakt, handläggare SKR

16:23

Ramavtal nybyggnation särskilt boende

Sara Berglund, SKL Kommentus

16:30

Avslut

Karin Falck, SKR

Input till innehåll

Om du vill veta mer om innehållet kontakta karin.falck@skl.se

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Informationsansvarig

  • Karin Falck
    Kommunikatör

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!