Webbsändning: Äldre- och funktionsnedsättningsfrågor 4:19

Webbsändningar med det senaste inom SKL:s arbete med äldrevård, omsorgsfrågor samt funktionsnedsättningsfrågor.

Program/innehåll

Karin Falck från SKL programleder.

Greger Bengtsson, samordnare på SKL, går igenom vårbudgeten och vad den innebär.

Mikael Malm, handläggare SKL, talar om Komplexa ärenden och ett stödmaterial SKL utvecklar.

Pani Hormatipour, handläggareSKL, berättar om satsningen ”Yrkesresan” som kan innebära en gemensam utbildningsplattform.

Michaela Prochazka, samordnare på Socialstyrelsen, går igenom lägesrapporten för äldreomsorgen.

Frida Nobel, Medicinskt sakkunnig på Socialstyrelsen, berättar om standardiserat insatsförlopp inom demensvården.

Till sist medverkar Malin Ekman Aldén, GD på Myndigheten för delaktighet tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan kring frågan om att utbilda kognitivt funktionsnedsatta i säkerhetsfrågor.

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Informationsansvarig

  • Karin Falck
    Kommunikatör

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!