Webbsändning: Äldre- och funktionsnedsättningsfrågor 3:19

Webbsändningar med det senaste inom SKL:s arbete med äldrevård, omsorgsfrågor samt funktionsnedsättningsfrågor.

Program/innehåll

Karin Falck programleder.

Karin Flyckt från Socialstyrelsen berättar om lägesrapporten för funktionshinder.

Carina Ahlstedt intervjuas om en studie om sjuksköterskors arbetsmiljö.

Ingrid Ström berättar om intentionen bakom lagstiftningen kring nationella minoriteter och minoritetsspråk.

Pia Dahlqvist, inspektör från IVO berättar vad man gör för att underlätta Lex Sarah anmälningar från kommunerna.

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Informationsansvarig

  • Karin Falck
    Kommunikatör

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!