Publicerad: 29 november 2019

Stöd för arbete med rekommendationen om ökad kvalitet i särskilt äldreboende

Här samlas material som kan vara till hjälp för att arbeta med rekommendationen, till exempel checklistor, presentationer och goda exempel från kommuner.

Checklista över framgångsfaktorer

För att stärka kvaliteten i särskilt boende för äldre framför allt nattetid, finns följande framgångsfaktorer: individens fokus, väl utvecklad välfärdsteknik, personalens arbetssätt och tekniker, ledning och styrning.

Checklista över framgångsfaktorer (PDF, nytt fönster)

Presentationer av rekommendationen

Presentationer som beskriver rekommendationen och hur man kan arbeta med den.

IBIC. Att arbeta med Individens behov i centrum (PDF, nytt fönster)

Vad innebär rekommendationen? (PPT, nytt fönster)

Sätt ljus på natten - Bildspel om varför en rekommendation behövs (PPT, nytt fönster)

Resultat från workshop på MVTe-mässan, 24/1 2018 (PDF, öppnas i nytt fönster)
Tips och förslag på hur man kan jobba med rekommendationen. Från workshop under mässan Mötesplats välfärdsteknik och e-hälsa.

PM/beslut om att anta rekommendationen

Mallen innehåller en färdigformulerad text om beslut att anta SKR:s rekommendation. Den kan till exempel användas som underlag för beslut i nämnd, kommunstyrelse eller fullmäktige.

Mall för PM/beslut om att anta rekommendationen (word, öppnas i nytt fönster)

Exempel från kommuner

Exempel på hur kommuner runt om i Sverige arbetar med kvalitetsutveckling inom äldreboenden.

Film: välfärdsteknologi
Digital teknik i hemtjänsten i Västernorrland.

Eskilstuna chefsstöd (PDF, nytt fönster)
Chefsstöd dygnet runt på äldreboende i Eskilstuna gör succé.

Umeå - På väg (PDF, nytt fönster)
Ett långsiktigt utvecklingsarbete där samtliga medarbetare i alla vård- och omsorgsboenden i Umeå kommun oavsett profession och arbetsuppgift är involverade.

Västeråsmodellen (PDF, nytt fönster)
Riktlinje för införande av trygghetsskapande teknik inom vård och omsorg

Skellefteå - Leva livet bäst möjligt (PDF, nytt fönster)
Handlingskraft för storskalig förbättring i komplexa system i en kommun.

Östersund - behovsschema (PDF, nytt fönster)
Äldreboende i Östersund berättar om hur personalbehovet styrs utifrån den enskildes behov. Metoden ger även större flexibilitet när det gäller personalens ledighet.

Informationsansvarig

  • Greger Bengtsson
    Samordnare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!