Publicerad: 29 november 2019

Fråga och svar

Varför har SKR tagit fram en rekommendation och varför ska kommunerna följa den?

  • Det finns brister i tillsynen nattetid på särskilt boende som uppmärksammats av IVO. SKR har tagit på sig ett uppdrag att stödja kommunerna i ett kvalitetsarbete. Det bygger på att se varje person som en individ och bygga flexibla lösningar
  • Att anta rekommendationen är att göra avstamp för ett utvecklingsarbete.

Informationsansvarig

  • Greger Bengtsson
    Samordnare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!