Publicerad: 11 oktober 2018

Fråga och svar

Varför är bara nattperspektivet i fokus?

Rekommendationen har valt att fokusera på natten, eftersom det är den del av dygnet som är mer sårbar vad avser bemanningstäthet.

Informationsansvarig

  • Greger Bengtsson
    Samordnare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!