Publicerad: 11 oktober 2018

Fråga och svar

På vilket sätt kan antagande av rekommendationen öka kvaliteten på särskilt boende?

  • Att skaffa sig kunskap om hur det fungerar på natten i din kommun ger grund för utvecklingsarbete.
  • Att veta att personalens stöd och omsorg utgår från varje individs behov, är en del av arbetssätt som leder till god kvalitet.
  • Genom att säkerställa att det finns tillgång till arbetsledning dygnet runt skaps förutsättningar för en trygg och säker vård och omsorg.

Informationsansvarig

  • Greger Bengtsson
    Samordnare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!