Publicerad 11 mars 2021

Kramfors påverkar morgondagens välfärd

Kramfors har under lång tid arbetat med förändrade arbetssätt, oavsett om det varit med stöd av digitalisering eller inte. Digitalisering och välfärdsteknik bidrar till fler verktyg att använda i kommunens förändringsarbete.

Kramfors är en landsbygdskommun i höga kusten-området. Kommunen är en av de största arbetsgivarna med cirka 1600 medarbetare varav de flesta arbetar inom välfärdsområdet.

Kommunen är stor till ytan och det förekommer naturligt långa avstånd. Reseavstånden i samband med stora pensionsavgångar, svårigheter med kompetensförsörjning och en hög andel äldre har gjort att kommunen sedan länge varit angelägen om att tidigt förändra arbetssättet. Väl fungerande och resurseffektiva arbetssätt har behövts för att kunna erbjuda både dagens och morgondagens välfärd med bibehållen hög kvalité.

David Wiklund, verksamhetsutvecklare välfärdsteknik sammanfattar Kramfors kommuns förändringsarbeten inom äldreomsorgen. Filmen har producerats av Kramfors kommun. Längd 2 minuter.

Handlingsplan anger riktning

Kramfors målinriktade förändringsarbete utgår från Handlingsplan för välfärdsteknik och digitalisering. Handlingsplanen anger vikten av ett fortsatt utvecklingsarbete och har konkreta aktiviteter för att nå målet om en hållbar välfärd med hög kvalité.

Några av de införande som har lett kommunen en bit på vägen är:

  • trygghetskameror i ordinärt och särskilt boende
  • enhetskameror
  • nyckelfri hemtjänst
  • digitala medicinskåp
  • effektiva videomöten mellan region och kommun.

Det finns fler intressanta förändringsarbeten som kommer att ta kommunen ännu längre, bland annat:

  • mobil dokumentation
  • digitala signeringslistor
  • motoriserade draglakan
  • läkemedelsrobot.

Den största förändringen som alla kommuner och regioner kommer påverkas av är arbetet med God och nära vård. Kramfors ser fram emot att bryta äldre ramverk och möta framtidens hälso- och sjukvård på nya sätt med fokus på invånarna.

‑Vi är stolta över att vara en modellkommun och ser väldigt mycket fram emot att dela med oss och samverka med andra kommuner över hela vårt långa land, säger David Wiklund verksamhetsutvecklare.

Läs vidare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset