Publicerad 11 mars 2021

Eskilstunas styrka - en hållbar och långsiktig infrastruktur inom äldreomsorgen

Eskilstuna kommuns vision för 2030 är att integrera tekniken i äldreomsorgen. Därför fortsätter arbetet att utveckla en digitaliserad äldreomsorg och omsorg för personer med funktionshinder även i arbetet som modellkommun.

Christine Gustafsson, Kvalitets- och utvecklingschef på vård och omsorgsförvaltningen berättar själv, tillsammans med sina medarbetare om utvecklingen av att digitalisera äldreomsorgen som modellkommun. Filmen har producerats av Eskilstuna kommun. Längd 2.40 minuter.

Eskilstuna ska i sitt arbete som modellkommun jobba med att vidareutveckla en långsiktig och hållbar infrastruktur, bygga upp kompetensen inom området och skapa tillgänglig support med operativt stöd. Men för att arbeta med långsiktiga och hållbara infrastruktur krävs ett strukturerat och systematiskt arbete .

I den processen är teamet mycket viktigt men också interna och externa funktioner som juridik och säkerhet. För att lyckas med verksamhetsutveckling som resulterar i ett förändrat arbetssätt eller digitalt hjälpmedel behöver alla vara med i teamet.

- En viktig del i vårt arbete är att våga testa, gör fel, göra om och göra rätt. En annan viktig del i arbetet som modellkommun är en strukturerad, tillgänglig och ändamålsenlig support för de försök och projekt vi genomför, säger Björn Gudnason, utvecklare inom vård-och omsorgsförvaltningen.

Som modellkommun ingår det att analysera kommunens befintliga kompetens och kompetensbehovet. Här arbetar Eskilstuna kommun konkret med att kompetensutvecklas och att testa kompetenser i samverkan med Mälardalens högskola. En annan del är att utveckla samverkan med till exempel Region Sörmland i omställningen till en god och nära vård samt att inkludera frivilligsektorn i framtidens vård och omsorg.

- Vi ser fram emot att få ta del av de andra modellkommunernas kunskaper och erfarenheter och även få dela med oss av våra. Vår styrka i sammanhanget är vårt grundliga arbete med en hållbar och långsiktig infrastruktur, med den delvis på plats kan vi nu fortsätta vår väg framåt i vår digitaliseringsprocess, säger Christine Gustafsson, Kvalitets- och utvecklingschef på vård och omsorgsförvaltningen.

Läs vidare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset