Publicerad 8 november 2023

Modellkommuner för äldreomsorgens digitalisering

SKR utsåg 2020 tio kommuner som modell för äldreomsorgens digitalisering. De har tillsammans med SKR stöttat andra kommuner med kunskap om digitala tjänster och välfärdsteknik.

SKR har enligt regeringsöverenskommelsen "Överenskommelse om äldreomsorg – teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus" inrättat en nationell funktion för att stödja kommunerna genom att samla, skapa och sprida fördjupad kunskap och kompetens inom områden som rör verksamhetsutveckling av äldreomsorgen genom digitalisering.

Stödfunktionen benämns Kompetenscenter välfärdsteknik och ska ge råd, stöd och vägledning till alla kommuner i frågor som rör utveckling av välfärdsteknik. Utöver det har kompetenscentret tagit fram stödmaterial, inrätta en helpdesk, anordnat och deltagit vid konferenser samt rest ut i landet och stöttat kommuner på plats. Modellkommunerna är en integrerad del i det nationella kompetenscentret.

Överenskommelse om äldreomsorg – teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus

Utsedda modellkommuner

Tio kommuner har varit utsedda till modellkommuner för äldreomsorgens digitalisering. Modellkommunerna har stöttat andra kommuner samt de regionala stödstrukturerna för digitalisering av olika tjänster. Utöver det har modellkommunerna genomgående implementerat ytterligare digitala lösningar i den egna kommunen för att generera kunskap och erfarenhet som ska komma hela landet till del. Modellkommunerna har fått ett extra ekonomiskt stöd för att möjliggöra tid för kunskapsspridning.

Modellkommunerna har varit Borås, Eskilstuna, Grästorp, Kalmar, Karlstad, Kramfors, Lund, Skellefteå, Uddevalla, Övertorneå.

 

Lärande exempel

Sex av tio modellkommuner har tagit fram exempel på de projekt som de intierat. Nu finns exempel att ta del av.

Gemensamma sakfrågor sammanförde kommuner från norr till söder

Karlstad: Digitala visningsmiljöer för äldre i behov av välfärdsteknik

Grästorp: Digitalisering i den lilla kommunen

Uddevalla: Pengar - hinder eller möjlighet för utveckling av välfärdsteknik

Övertorneå: Digitalisering av hemtjänst i en liten kommun - från ansökan till leverans

Kalmar: eHealth Bryggan mellan näringsliv, vård och omsorg, akademin och invånare

Skellefteå: Samskapa, lära och sprida för kvalificerad vård, omsorg och stöd

Hammarö hjälper sina invånare att komma igång med digitala tjänster

SKR Kompetenscenter välfärdsteknik

SKR:s Kompetenscenter välfärdsteknik stöttar alla kommuner vid implementering av digital teknik i kommunalt finansierad vård och omsorg (äldreomsorg).

Kontakta Kompetenscenter välfärdsteknik

Informationsansvarig

  • Eva Sahlén
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.