Publicerad: 3 juli 2020

Modellkommuner för äldreomsorgens digitalisering

SKR utsåg den 1 juni 2020 tio kommuner som ska fungera som modell för äldreomsorgens digitalisering. De ska tillsammans med SKR stötta andra kommuner med kunskap om digitala tjänster och välfärdsteknik.

SKR har enligt regeringsöverenskommelsen "Överenskommelse om äldreomsorg – teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus" inrättat en funktion för att stödja kommunerna genom att samla, skapa och sprida fördjupad kunskap och kompetens inom områden som rör verksamhetsutveckling av äldreomsorgen genom digitalisering.

Stödfunktionen kommer att benämnas ”kompetenscenter” och ska ge råd, stöd och vägledning till alla kommuner i frågor som rör utveckling av välfärdsteknik. Utöver det ska kompetenscentret ta fram stödmaterial, inrätta en helpdesk, anordna och delta vid konferenser samt resa ut i landet och stödja kommuner på plats. Modellkommunernas arbete kommer i vissa delar vara integrerat i kompetenscentret.

Överenskommelse om äldreomsorg – teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus

Utsedda modellkommuner

Tio kommuner är utsedda till modellkommuner för äldreomsorgens digitalisering. Modellkommunerna ska stötta andra kommuner och de regionala stödstrukturerna för digitalisering av olika tjänster. Utöver det ska modellkommunerna genomgående implementera ytterligare digitala lösningar i den egna kommunen för att generera kunskap och erfarenhet som ska komma hela landet till del.

De tio kommunerna får ett extra ekonomiskt stöd för att möjliggöra tid för kunskapsspridning.

Modellkommunerna är:

 • Borås
 • Eskilstuna
 • Grästorp
 • Kalmar
 • Karlstad
 • Kramfors
 • Lund
 • Skellefteå
 • Uddevalla
 • Övertorneå

SKR:s kompetenscenter

SKR:s kompetenscenter stöttar alla kommunerna i implementering av digital teknik i kommunalt finansierad äldreomsorg och då särskilt de tio modellkommunerna.

Kontakta kompetenscenterInformationsansvarig

 • Eva Sahlén
  Samordnare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!