Publicerad: 6 oktober 2020

Modellkommuner för äldreomsorgens digitalisering

SKR utsåg den 1 juni 2020 tio kommuner som ska fungera som modell för äldreomsorgens digitalisering. De ska tillsammans med SKR stötta andra kommuner med kunskap om digitala tjänster och välfärdsteknik.

SKR har enligt regeringsöverenskommelsen "Överenskommelse om äldreomsorg – teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus" inrättat en funktion för att stödja kommunerna genom att samla, skapa och sprida fördjupad kunskap och kompetens inom områden som rör verksamhetsutveckling av äldreomsorgen genom digitalisering.

Stödfunktionen benämns Kompetenscenter välfärdsteknik och ska ge råd, stöd och vägledning till alla kommuner i frågor som rör utveckling av välfärdsteknik. Utöver det ska kompetenscentret ta fram stödmaterial, inrätta en helpdesk, anordna och delta vid konferenser samt resa ut i landet och stödja kommuner på plats. Modellkommunerna kommer vara integrerade i det nationella kompetenscentret.

Överenskommelse om äldreomsorg – teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus

Utsedda modellkommuner

Tio kommuner är utsedda till modellkommuner för äldreomsorgens digitalisering. Modellkommunerna ska stötta andra kommuner och de regionala stödstrukturerna för digitalisering av olika tjänster. Utöver det ska modellkommunerna genomgående implementera ytterligare digitala lösningar i den egna kommunen för att generera kunskap och erfarenhet som ska komma hela landet till del.

De tio kommunerna får ett extra ekonomiskt stöd för att möjliggöra tid för kunskapsspridning. Genom korta filmer beskriver de tio kommunerna arbetet med att verksamhetsutveckla sin äldreomsorg genom digitala lösningar. Samtliga kommuner kommer presenteras under hösten 2020. Modellkommunerna är:

Borås - vågar satsa nytt

Eskilstuna - en hållbar och långsiktig infrastruktur inom äldreomsorg

Grästorp gör det roligt och enkelt - helt enkelt

Kalmar - utveckla äldreomsorgen genom digitala lösningar

Karlstad - bredda utbudet av service via digitala tjänster

Kramfors påverkar morgondagens välfärd

Lund - digitalisering både för individen och verksamheten

Skellefteå vill samskapa, lära och sprida med teknikens möjligheter

 Uddevalla digitaliserar för smartare verksamheter

Övertorneå - digitaliseringsarbete inom äldreomsorgen kan hjälpa andra glesbygdskommuner

SKR Kompetenscenter välfärdsteknik

SKR:s Kompetenscenter välfärdsteknik stöttar alla kommuner vid implementering av digital teknik i kommunalt finansierad äldreomsorg.

Kontakta Kompetenscenter välfärdsteknik

Informationsansvarig

  • Eva Sahlén
    Samordnare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!