Publicerad: 16 december 2019

Läkemedel, äldre

Det är viktigt att öka kunskapen om äldres läkemedelsbehandling. SKR har tagit fram en webbutbildning för säker läkemedelsanvändning av äldre.

”Jobba säkert med läkemedel” är en webbutbildning som riktar sig till omvårdnadspersonal i särskilt boende och hemtjänst i kommunal vård och omsorg.

Webbutbildning om att jobba säkert med läkemedel

Informationsansvarig

  • Maj Rom
    Projektchef

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!