Publicerad 11 mars 2021

Bättre liv för sjuka äldre

Under perioden 2010-2014 genomfördes en stor nationell satsning för att förbättra vård och omsorg för de mest sjuka äldre i Sverige. Här ges en sammanställd bild över olika rapporter och resultat från satsningen. 

Slutrapport Bättre liv för sjuka äldre, stora förbättringar på kort tid, 2015

En kvalitativ uppföljning av multisjuka äldre genomfördes vid satsningens början. Den kan användas som ett basläge för hur sammanhållen vård och omsorg var 2010.

En kvalitativ uppföljning av problemområden kring mest sjuka äldre, 2013

Ledningskraft var ett omfattande nationellt chefsprogram där chefer från kommuner och landsting träffats för att gå från ord till handling, ett exempel på design av chefsstöd i storskalig förändring.

Ledningskraft - Ett exempel på design av chefsstöd i storskalig förändring, 2014

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Maj Rom
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset