Publicerad: 15 juli 2020

Svåra bedömningar för undantag från besöksförbud

Socialstyrelsen har uppdaterat de allmänna råden om undantag från besöksförbud i särskilda boendeformer för äldre.

Utöver de undantag som tidigare har funnits vid till exempel vård i livets slutskede och om den äldre har svår oro möjliggör de nya råden även undantag från besöksförbudet om besökaren har ett positivt antikroppstest.

Undantag från besöksförbudet är en möjlighet för verksamheten, inte en rättighet för den anhörige. Verksamheten bör utarbeta lokala rutiner för att genomföra besök säkert. Det görs med fördel i samråd med MAS och det regionala smittskyddet. Bedömningen om undantag görs av verksamhetsansvarig. Vid behov när de lokala rutinerna inte ger stöd kan MAS och det regionala smittskyddet tillfrågas för rådgivning inför beslut.

För att medge undantag ska testet ha utförts enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer de senaste sex månaderna. Förutsättningar ska också finnas för att genomföra besöket på ett säkert sätt så att smittspridning förhindras. Bedömningen av undantag från besöksförbudet är komplex och om den inte utförs korrekt utifrån ett tillräckligt underlag riskerar ett beslutat undantag att medföra ökad risk för smittspridning på boendena.

För att minimera risken för smittspridning menar SKR att kommunerna i sina lokala rutiner bör efterfråga ett tydligt underlag från den enskilde som efterfrågar undantaget. Av underlaget ska framgå vilket test som tagits, när det tagits samt att testet är utfört i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer avseende kvalitet och säkerhet för att den verksamhetsansvarige ska ha tillgång till den information som krävs för bedömning. Om underlag saknas för att göra en säker bedömning bör undantag inte medges.

Läs vidare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!