Publicerad: 30 mars 2016

Förbättrad vård och omsorg för personer med nedsatt beslutsförmåga

Från och med 1 oktober ändras patientdatalagen så att det blir möjligt för personer med nedsatt beslutsförmåga att delta i kvalitetsregister.

- Det här är en efterlängtad förändring. Nu kan även denna grupp få dra nytta av och bidra till kvalitetsutvecklingen av vården, säger Maj Rom, projektchef, Bättre liv för sjuka äldre.

Hösten 2012 granskade Datainspektionen användningen av kvalitetsregistret Senior alert i Uppsala, Umeå och Älvsbyn. Kommunerna uppmanades att sluta registrera personer som varaktigt saknar beslutsförmåga eftersom registreringen enligt Datainspektionen inte var förenlig med lagstiftningen.

Lagen ändras

Nu ändras lagen. Det blir lagligt att registrera individer med nedsatt beslutsförmåga i kvalitetsregister, under förutsättning att patientens/brukarens inställning så långt som möjligt har klarlagts och det inte finns anledning att anta att patienten/brukaren skulle ha motsatt sig registrering.

I praktiken innebär detta att personalen först och främst ska stötta patienten på ett sådant sätt att denne i så stor utsträckning som möjligt själv kan ta ställning till registrering och därmed hävda sin självbestämmanderätt.

När detta inte är möjligt, då personalen bedömer att patienten/brukaren själv inte kan ta ställning till registrering, behöver personalen inhämta annan information för att ta reda på individens inställning till registrering. Det kan till exempel ske genom att fråga anhöriga och andra närstående. Vårdgivaren bör ta fram rutiner för hur detta förfarande bör ske.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!