Publicerad: 4 december 2017

Bemanningssatsning inom äldreomsorg

Regeringen har den 25 juni beslutat om bemanningssatsning inom äldreomsorg där kommuner kan rekvirera medel för bemanning inom den kommunalt finansierade äldreomsorgen. Socialstyrelsen kommer med mer information inom kort.

Regeringens beslut 25 juni innebär att landets kommuner kan rekvirera medel för bemanning inom den kommunalt finansierade äldreomsorgen. Satsningen omfattar en miljard kronor som kan användas 1 juli – 31 december 2015 samt två miljarder per år under 2016 – 2018.

SKL har getts möjlighet att ge synpunkter på förslaget. Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att fördela medlen samt följa upp hur de används.

Information om rekvirering av medel

Socialstyrelsen kommer inom kort att komma ut med information om hur medel kan rekvireras samt regelverk för användning av bemanningspengarna. SKL har inte mer information om när och hur medel ska rekvireras.

Länk till regeringsbeslut

Läs vidare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!