Publicerad: 5 november 2019

Kostnaden för ekonomiskt bistånd ökar i landets kommuner

Fram till och med tredje kvartalet 2019 har både antalet individer i behov av ekonomiskt bistånd och kostnaden för utbetalt ekonomiskt bistånd ökat, i jämförelse med motsvarande period 2018.

Under 2018 ökade kommunernas kostnad för ekonomiskt bistånd med tre procent i fasta priser jämfört med 2017. Det var den högsta procentuella ökningen sedan 2010. För perioden januari 2019 till och med september 2019 är ökning 4 procent. Tyngdpunkten finns i det tredje kvartalet där ökningen är 9 procent jämfört med motsvarande period 2018.

Positiv trend bruten

Trots utvecklingen med ökande kostnader har andelen hushåll i behov av ekonomiskt bistånd varit sjunkande de senaste fyra åren. 2019 har dock denna positiva trend brutits. Antalet hushåll i behov av ekonomiskt bistånd under det tredje kvartalet 2019 var knappt 6 procent högre jämfört med motsvarande period 2018. Det motsvarar knappt 20 000 hushåll.

– Det vi befarade har nu blivit verklighet. Kostnadsökningen är oroväckande. En orsak är bristen på förankring till arbetsmarknaden. Det finns en oro hos kommunerna att den snabba reformprocessen och nedläggning av kontor hos Arbetsförmedlingen ytterligare kommer att öka de kommunala kostnaderna, säger Leif Klingensjö, sektionschef, Sveriges Kommuner och Landsting.

Arbetslöshet vanligaste orsaken

Intentionen med ekonomiskt bistånd är att det ska vara ett tillfälligt ekonomiskt stöd vid kortare perioder av försörjningsproblem. Men i Socialstyrelsens rapport, som presenterades i förra veckan, framgår att drygt hälften av de som fick ekonomiskt bistånd under 2018 fick det på grund av arbetslöshetsrelaterade skäl.

Försörjningshinder och ändamål med ekonomiskt bistånd 2018 (PDF, nytt fönster)

– Arbetsförmedlingen befinner sig i en situation där de inte har kapacitet att möta alla som behöver stöd samtidigt som konjunkturen sviktar. Att vid arbetslöshet då förlita sig på ekonomiskt bistånd skapar en otrygghet för individen och ökade kostnader för kommunerna som redan idag har en svår ekonomi, säger Leif Klingensjö.

Viktigt att följa utvecklingen

SKL ser ett stort behov av att följa utvecklingen av det ekonomiska biståndet och har därför skickat ut en enkät till landets kommuner för att få en mer heltäckande bild över kostnadsutveckling och samverkan med statliga aktörer.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Ulrica Runemar
    Utredare
  • Jonathan Fransson
    Ekonom

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!