Publicerad 11 mars 2021

Webbutbildning inom ekonomiskt bistånd

SKR har inom ramen för utvecklingsprojektet beställt och finansierat en uppdragsutbildning för yrkesverksamma handläggare inom ekonomiskt bistånd.

Innehållet är anpassat för att vara relevant för handläggare som har arbetat minst ett år och vill öka sin kompetens. Utbildningen riktar sig till de som har en universitetsutbildning, socionomexamen eller motsvarande. Det finns mer information på Linnéuniversitetets webbplats.

Webbaserad fördjupningskurs inom ekonomiskt bistånd, Linnéuniversitetet

– Genom institutionen för socialt arbete vid Linnéuniversitetet erbjuds kursen nu till alla kommuner, säger Leif Klingensjö, sektionschef på avdelningen för utbildning och arbetsmarknad, SKR.

Innehåll och upplägg

Utbildningen är helt webbaserad och innehåller 27 inspelade föreläsningar med flera av Sveriges främsta experter på sitt respektive område och aktuell forskningslitteratur. Under kursen görs bland annat en genomgång av befintlig forskning om försörjningsstöd, delaktighet och bemötande utifrån ett professionellt perspektiv samt organisationens betydelse för verksamheten.

Barnrättsperspektiv

Under sommaren 2019 uppdaterades webbutbildningen med en föreläsning om barnrättsperspektiv och barnkonventionen med anledning av att barnkonventionen är svensk lag sedan januari 2020.

Etnicitet

I december 2019 uppdaterades webbutbildningen med en föreläsning om etnicitet och hur man kan förstå detta. Även ett mycket aktuell tema i dagens samhälle.

Eftersom kursen är helt webbaserad har du som student möjlighet att påverka din studietakt så den passar dig och din anställning.

Följande fyra delmoment tas upp i kursen:

  • Det omgivande samhället
  • Möjligheter till delaktighet
  • Professionellt socialt arbete med försörjningsstöd
  • Effekter och metoder.

Efter godkänd kurs får studenten ett kursintyg (dock ej akademiska poäng).

Kursavgiften är 4 500 kronor, och den studerande har ett år på sig att avsluta utbildningen.

För mer information, kontakta kursansvarig Henrik Örnlind, Henrik.Oernlind@lnu.se.

Nöjda deltagare

Omdömet från de som har gått kursen har genomgående varit positivt:

”Det var otroligt intressant, tack för en mycket givande kurs!”

Informationsansvarig

  • Johanna Kreicbergs
    Utredare

Kontakt

Kontakta SKR