Publicerad: 18 maj 2020

Nätverksmöte 5, den 7-8 oktober 2019

Möte nummer fem ägnade vi åt barnrättsperspektiv inom ekonomiskt bistånd, psykisk ohälsa, missbruk, kommunal arbetsmarkandsverksamhet.

Vi fick ta del av arbetssätt för kartläggning av arbetsförmåga hos individer med ohälsa och sjukdom.

Ett tvärprofessionellt team berättade om sitt arbete med att ge ungdomar stöd till självförsörjning och forskarna från Stockholms universitet presenterade inledande resultat av studierna om Instrument X och brukarmedverkan.

Barnens rättigheter

Missbruk och beroende

KAOSAM – Kartläggning av arbetsförmåga hos individer med ohälsa och sjukdom

Barn och unga i migration och funktionsnedsättning, Socialstyrelsen (PDF, nytt fönster)

Ungdomar. Inkluderande rehabilitering (IR) Slutrapport, ESF-projekt, Göteborg (PDF, nytt fönster)

Informationsansvarig

  • Johanna Kreicbergs
    Utredare
  • Hanna Sällemark
    Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!