Publicerad: 18 maj 2020

Nätverksmöte 4, den 6-7 maj 2019

Fokus på det fjärde mötet var samarbete och brukarmedverkan.

Företrädare från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och SKR bjöds in till en paneldiskussion för att diskutera samverkan och lyfta aktuella frågor som de deltagande kommunerna hade skickat in. Vi diskuterade implementering av förbättringsarbetet på hemmaplan, SIP (samordnad individuell plan) och tjänstedesign och fick ta del av kommunexempel.

Samordnad individuell plan, SIP

Rutinkollen SIP - ett verktyg för egenkontroll (PDF, nytt fönster)

Tjänstedesign

Dag två hade kommunerna bjudit med en brukare för att få del av hens erfarenheter och synpunkter på hur socialtjänsten ska utveckla sin verksamhet. Helsingborg berättade om sitt inspirerande arbete med brukarmedverkan.

Metoder, verktyg och stöd för verksamhetsutveckling

Informationsansvarig

  • Johanna Kreicbergs
    Utredare
  • Hanna Sällemark
    Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!