Publicerad: 18 maj 2020

Nätverksmöte 2, den 3-4 december 2018

På det tredje mötet fortsatte diskussionerna om lokala utvecklingsbehov och hur förändringsarbetet ska organiseras på hemmaplan.

Vi fick ta del forskarnas upplägg för processutvärderingen, vilket bland annat innefattar att kommunerna får forskarnas stöd i utformandet av sin projektplan via programteori.

Socialstyrelsen berättade om Kunskapsguiden, jämställdhet och arbete med unga vuxna. Vi pratade om digitalisering, nationella nyckeltal, lokal uppföljning och vad man gör om data saknas. Vi fick även ta del av kommunexempel.

Yrkesintroduktion, Kunskapsguiden

Webbtjänsten Kolada

Automatisera processen ekonomiskt bistånd

Tekniken är den enkla biten, Lupita Svensson, universitetslektor Lunds universitet

Informationsansvarig

  • Johanna Kreicbergs
    Utredare
  • Hanna Sällemark
    Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!