Publicerad: 14 januari 2020

Nu bryter vi långa biståndstider och utvecklar verksamheten

Tillsammans med 27 kommuner, regional samverkans- och stödstruktur samt forskare driver SKR ett utvecklingsprojekt för att bryta långvarigt biståndsmottagande och utveckla verksamhetsområdet.

Syftet är att öka brukarmedverkan, förändra attityder och skapa ett attraktivt och hållbart arbetsliv för personalen.

– Sedan 2018 gör vi en nationell strukturerad satsning på verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd och tar ett helhetsgrepp utifrån erfarenheter från Brukare – Professionen – Forskning. Vi ska göra mer av det som fungerar och utveckla nytt där det behövs. Vi kan faktiskt redan nu, efter drygt ett år arbete, se resultat, säger Leif Klingensjö, sektionschef på avdelningen för utbildning och arbetsmarknad, SKR.

Presentation av deltagarna i utvecklingsprojektet

Kommunerna gör jobbet – SKR skapar förutsättningar och ger stöd

Långa biståndsperioder måste brytas och verksamhetsområdet rustas inför kommande utmaningar inom välfärden. Projektet finansieras av de deltagande kommunerna samt SKR, och pågår under 2018-2021.

Utvecklingsområden som vi fokuserar på

 • brukarmedverkan och kunskapsbaserade arbetssätt
 • samverkan – både intern och extern
 • ett attraktivt och hållbart arbetsliv:
 • yrkesintroduktion och kompetensutveckling
 • ledarskapsutbildning och utveckling av regionalt stöd (RSS)
 • analys och genomförande av lokal organisationsförändring som säkerställer att resultat implementeras och bibehållas i verksamheten.

Det vi önskar uppnå

 • brukaren blir självförsörjande och långvarigt bistånd bryts
 • brukarens delaktighet ökar
 • arbetsmetoder och insatser får ökad kvalitet och rättssäkerhet
 • personalen får ökad kunskap och möjlighet till kompetensutveckling
 • arbeta med ekonomiskt bistånd är attraktivt i en effektiv verksamhet

Momenten som ingår i utvecklingsarbetet

 • Nätverksmöten fyra gånger per år, där vi träffas för bland annat erfarenhetsutbyte, fylla på med kunskap samt formulera utvecklingsplaner utifrån lokala behov och utmaningar.
 • Delta i en webbutbildning, där forskare förmedlar det aktuella kunskapsläget
 • Ett urval av kommuner deltar i en studie av brukarmedverkan och bedömningsmetoden Instrument X, för att öka kunskapen inom områdena.
 • Projektet utvärderas fortlöpande och en effektutvärdering gör i efterhand av externa forskare.
 • Delta i en webbutbildning, där forskare förmedlar det aktuella kunskapsläget.

Mer information om webbutbildning inom ekonomiskt bistånd

Informationsansvarig

 • Christina Björk
  Utredare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!