Publicerad: 15 januari 2020

Konferens: fokus ekonomiskt bistånd

SKR:s årliga konferens syftar till att sprida kunskap, bidra med inspiration och stödja kommunernas verksamhetsutveckling inom området.

Konferensen vänder sig till chefer, socialsekreterare, verksamhetsutvecklare och handläggare som arbetar med frågor kopplade till ekonomiskt bistånd i kommuner.

2020 års konferens

2020 års konferens äger rum den 3 februari. Fokus är ekonomiskt bistånd i förändring. Arbete med digitalisering i kommunerna kommer att belysas, erfarenheter från SKR:s utvecklingsprojekt ”Att bryta långvarigt ekonomiskt bistånd” kommer att delges. Vidare lyfts viktiga frågor såsom Arbetsförmedlingens reformering och dess påverkan på ekonomiskt bistånd.

Program och anmälan

Ta del av dokumentation från tidigare konferenser

2019 års konferens

Dokumentation från konferensen

2018 års konferens

Dokumentation från konferensen

2017 års konferens

Dokumentation från konferensen

2015 års konferens

Dokumentation från konferensen

Informationsansvarig

  • Ulrica Runemar
    Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!