Publicerad: 10 december 2018

På rätt väg, skapa gemensamma strukturer för arbetssätt och förhållningssätt kring personer utan SGI

Vad händer med den som är sjuk och inte har rätt till sjukpenning?

”På rätt väg” är ett metodutvecklingsprojekt som Samordningsförbundet Halland finansierat, där kommunerna Halmstad och Laholm tillsammans med Försäkringskassan i Halmstad arbetat för att skapa gemensamma strukturer för arbetssätt och förhållningssätt kring personer utan SGI (sjukpenninggrundande inkomst) som saknar arbetsförmåga på grund av sjukdom. Projektet pågick mellan 2012 och 2014.

Sara Mendelson, en av projektledarna i ”På rätt väg” som arbetar med ekonomiskt bistånd i Halmstad berättar att det nya arbetssättet med samverkan nu är helt implementerat i kommunen.

– Nu efter projekttiden rullar arbetet på bra. Från kommunens sida har vi en mer aktiv handläggning för dessa individer både i samverkan med Försäkringskassan men även med vården och Arbetsförmedlingen.

– En stor utmaning har varit att ha tålamod, hålla ut och se det långsiktiga målet. Både när det gäller utveckling av samverkan mellan parterna, och när det gäller utvecklingen hos den enskilde individen. Att förändra ett arbetssätt kan ta lång tid och kräva stora insatser i form av information och stöd.

– I vårt fall har vi fått mycket positiv feedback från samarbetsparterna eftersom man sett att målgruppen varit förbisedd, och man har varit motiverad till att göra vad man kan för att förbättra stödet för dessa individer, berättar Sara.

Samordningsförbundets viktiga roll

Pia Ryberg som arbetar på Försäkringskassan i Halmstad betonar att det är viktigt att inte bygga samverkan i parallella spår utan utveckla det som finns i samverkan så att det blir enkelt för personalen som ska arbeta i samverkan.

– En förutsättning för att vi kunde implementera metoden i alla våra sex kommuner i Halland var Samordningsförbundet i Halland som spelade en viktig roll som samverkansorganisation, förankringsplattform och finansiär av metodutvecklingen, säger Pia Ryberg.

I filmklippet nedan berättar Pia Ryberg och Kristina Hildingsson om samverkan kring personer som är sjukskrivna men som saknar sjukpenninggrundande inkomst vid konferensen "Fokus: ekonomiskt bistånd 2017".

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Leif Klingensjö
    Sektionschef

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!