Publicerad: 18 oktober 2019

Barnrättsperspektiv vid ekonomiskt bistånd

När ett ärende om ekonomiskt bistånd berör barn ska socialtjänsten ta hänsyn till barnets situation. Besluten ska motiveras med hänsyn till barnet, men lagen innebär inte att barnets bästa alltid måste vara utslagsgivande.

I socialtjänstlagen står det att ”barnens situation ska beaktas, utredas och redovisas när en ansökan om ekonomiskt bistånd kommer till socialtjänsten”. Barnets roll är stark eftersom Sverige har förbundit sig att följa FN:s barnkonvention. Konventionen har fyra grundläggande principer:

  • alla barn har lika värde och är lika mycket värda som vuxna
  • barns bästa ska komma i främsta rummet i alla åtgärder som rör dem
  • varje barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling
  • barn har rätt att uttrycka sina åsikter i alla frågor som berör dem utifrån ålder och mognad.

Barnkonventionen blir svensk lag 2020

Riksdagen har beslutat att inkorporera konventionen om barnets rättigheter i svensk lag den 1 januari 2020.

Så här kan kommuner och regioner förbereda sig inför att barnkonventionen blir svensk lag

Informationsansvarig

  • Ulrica Runemar
    Utredare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!