Publicerad: 3 mars 2020

Teknikval och upphandling, automatisering av ekonomiskt bistånd

Ta del av hur kommuner resonerat kring teknik när de automatiserade processen ekonomiskt bistånd samt information om hur SKR jobbar med beställarnätverk.

En förutsättning för att kunna automatisera effektivt är att få in ansökningarna digitalt. Detta leder ofta till olika frågor kring teknikval. Här kan du ta del av hur andra kommuner har resonerat kring teknik när de har automatiserat processen ekonomiskt bistånd samt hur SKR jobbar med beställarnätverk.

Automatisering och teknikval vid automatisering

Lärande exempel om tekniska vägval

Södertälje kommuns digitaliseringsstrateg Anthony Mc Carrick berättar om de tekniska vägval digitaliseringsenheten tog under införandet av RPA, och om hur enheten tänker kring och organiserar sitt digitaliseringsarbete.

Tekniska vägval och erfarenheter vid införandet av RPA i Södertälje.

Stöd för arkitekter

Är du arkitekt eller stöttar i ett automatiseringsprojekt kan du hitta vägledning i Ineras samarbetsforum Arkitekturgemenskapen. Detta arkitekturbiblioteket innehåller material producerat av arkitekter som är återanvändbara för det stora antalet kommuner och regioner. Här finns komponenter som kan återanvändas i olika sammanhang för att skapa, realisera och underhålla digitala lösningar.

Exempel på sådana komponenter är målbeskrivningar med mätvärden och strategier, kataloger över organisationens förmågor, modeller av arbetsflöden i verksamheten, informationsbehov och verksamhetstjänster. Innehållet kan fritt förfogas och kan användas av alla, direkt eller med minimal förändring.

Metod för arkitekturstöd i RPA & automationsprojekt

Webbsändningar om automatisering och teknikval

I denna webbsändning (cirka 10 minuter) delar Trollhättan och Strängnäs kommun med sig av sina tankar kring hur de resonerade kring olika teknikval när de automatiserade handläggningsprocessen samt reder ut begrepp som: vad är automatisering?

Om beställarnätverk inom socialtjänsten

SKR genomförde hösten 2018 en förstudie som bekräftade att många kommuner efterfrågade stöd vid upphandling. I denna webbsändning (cirka 20 minuter) berättar Marta Nannskog, handläggare på SKR, om förstudien, om hur SKR jobbar med beställarnätverk inom socialtjänsten samt om vad ett beställarnätverk innebär.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Ulrica Runemar
    Utredare
  • Annika Londono
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!