Publicerad 19 april 2021

Teknikval, automatisering av ekonomiskt bistånd

Ta del av hur kommuner resonerat kring teknik när de automatiserade processen ekonomiskt bistånd.

En förutsättning för att kunna automatisera effektivt är att få in ansökningarna digitalt. Detta leder ofta till olika frågor kring teknikval. Här kan du ta del av hur andra kommuner har resonerat kring teknik när de har automatiserat processen ekonomiskt bistånd samt hur SKR jobbar med beställarnätverk.

Automatisering och teknikval vid automatisering

Lärande exempel om tekniska vägval

Södertälje kommuns digitaliseringsstrateg Anthony Mc Carrick berättar om de tekniska vägval digitaliseringsenheten tog under införandet av RPA, och om hur enheten tänker kring och organiserar sitt digitaliseringsarbete.

Tekniska vägval och erfarenheter vid införandet av RPA i Södertälje

Webbsändningar om automatisering och teknikval

I denna webbsändning (cirka 10 minuter) delar Trollhättan och Strängnäs kommun med sig av sina tankar kring hur de resonerade kring olika teknikval när de automatiserade handläggningsprocessen samt reder ut begrepp som: vad är automatisering?

Informationsansvarig

  • Ulrica Runemar
    Utredare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset