Publicerad: 7 maj 2020

Fråga och svar

Vilka uppgifter syns när det gäller Skatteverket i SSBTEK?

Dessa uppgifter lämnar Skatteverket ut:

  • Taxeringsår = Med taxeringsår avses det kalenderår då taxeringsbeslut om den årliga taxeringen ska meddelas.
  • Summa intäkter kapital = Det sammanlagda beloppet på samtliga intäktsposter i inkomstslaget kapital för innevarande år för person som är fastställda/ beslutade eller, om så finns, senast omräknade. Om belopp saknas eller är negativt levereras värdet 0 (noll).
  • Överskott av kapital = Överskottsbelopp i inkomstslaget kapital för innevarande år för person som är fastställt/beslutat eller, om så finns, senast omräknat. Om belopp saknas eller är negativt levereras värdet 0 (noll).
  • Utbetalning/ skatt att återfå, utbetalning till kontohavare = Belopp på senaste utbetalning som utbetalas till den person som innehar skattekontot.
  • Bokföringsdag för utbetalningar (datum) = Bokföringsdag för det belopp som betalas ut från skattekontot. Går pengarna till ett registrerat konto hos bank är det tillgängligt på bokföringsdagen. Görs utbetalningen med utbetalningsavi så har kontohavaren avin inom en vecka från bokföringsdagen för utbetalningen. Hämtas från Skattekonto.
  • Status Kapitaluppgift Kod = Indikerar att kaptialuppgifter kunnat returneras ok i tjänsten eller orsaken till att skattekontouppgifter inte returnerats.
  • Status Skattekontouppgift Kod = Indikerar att uppgifterna kunnat returneras ok eller orsaken till att skattekontouppgifter inte returnerats.

Lista på statuskoder, Skatteverket (PDF)

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!