Publicerad: 7 maj 2020

Fråga och svar

Vad betyder Status skattekontouppgift kod 0, 1 eller 2?

Status-informationen indikerar att uppgifterna kunnat returneras ok eller orsaken till att skattekontouppgifter inte returnerats.

  • Kod 0 = Utbetalningsuppgifter för efterfrågad person har lämnats ok.
  • Kod 1 = Skattekonto saknas för efterfrågad person. Det har inte registrerats någon ekonomisk transaktion mellan SKV och efterfrågad person.
  • Kod 2 = Utbetalning saknas för efterfrågad person. Skattekonto finns men efterfrågad person har inte fått någon utbetalning.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!