Publicerad: 7 maj 2020

Fråga och svar

Vad betyder Status kapitaluppgift kod 3?

Status kapitaluppgift indikerar att kaptialuppgifter kunnat returneras ok i tjänsten eller orsaken till att skattekontouppgifter inte returnerats. Kod 3, "Efterfrågad person saknas i taxeringsregistret innebär att efterfrågad person inte är skatteregistrerad."

Om en individ har kod 3 så finns den inte som beskattningsbar person. Individen kan finnas som registrerad i Sverige men Skatteverket har inte fått någon indikation på att denne har några inkomster eller åtagande som ger att denne ska beskattas på något sätt.

Det är inte samma sak som nolltaxering. Det skulle tex kunna vara fråga om EU-migranter utan beskattningsbar inkomst (Kapital/tjänst/näringsverksamhet) i Sverige om förfrågan avser en reell person. Det kan även förekomma förfrågningar på "obsoleta" identiteter dvs sådana som haft samordningsnummer men som sedan fått ett personnummer.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!