Publicerad: 7 maj 2020

Fråga och svar

Vad betyder Status kapitaluppgift kod 2?

Status kapitaluppgift indikerar att kaptialuppgifter kunnat returneras ok i tjänsten eller orsaken till att skattekontouppgifter inte returnerats.

Kod 2 för kapitaluppgift betyder ”Taxeringsärende för innevarande år saknas för efterfrågad person. Innebär att efterfrågad person är skatteregistrerad men, vid frågetidpunkten, inte är skattskyldig i Sverige för innevarande år”.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!