Publicerad: 7 maj 2020

Fråga och svar

Vad betyder Status kapitaluppgift kod 1?

Status kapitaluppgift indikerar att kapitaluppgifter kunnat returneras ok i tjänsten eller orsaken till att skattekontouppgifter inte returnerats.

När aktuell efterfrågad individ inte uppfyller de förutsättningar som krävs för att lämna tillbaka taxeringsuppgifter lämnas den informationen/statusen i svaret.

Kod 1 för kapitaluppgifter betyder ”Taxeringsärendet är ännu inte fastställt/beslutat för efterfrågad person. Det finns alltså ett taxeringsärende men inget beslut.”

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!