Publicerad: 7 maj 2020

Fråga och svar

Vad betyder Status kapitaluppgift kod 0 (noll)?

Status kapitaluppgift indikerar att kaptialuppgifter kunnat returneras ok i tjänsten eller orsaken till att skattekontouppgifter inte returnerats. Kod 0 innebär att taxerings-/kapitaluppgifter för efterfrågad person har lämnats ok.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!