Publicerad: 7 maj 2020

Fråga och svar

Vilka uppgifter kan jag se från Migrationsverket?

Dessa uppgifter är de som Migrationsverket lämnar ut:

  • Beviljade beslut uppehålls- och/eller arbetstillstånd (skäl till beslut lämnas inte ut)
  • Beslut att återkalla uppehålls- och arbetstillstånd (skälen för beslutet att lämnas inte ut)
  • Permanent eller tidsbegränsat uppehållstillstånd om beviljat
  • Giltighetstiden vid tidsbegränsat uppehålls- och/eller arbetstillstånd
  • Datum för ansökan i ärenden om uppehålls- och/eller arbetstillstånd
  • Datum för beslut i ärenden om uppehålls- och/eller arbetstillstånd
  • Datum för beslut om återkallelse
  • Datum för ärende om återkallelse initierades på Migrationsverket.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!