Publicerad: 7 maj 2020

Fråga och svar

Varför kan jag inte se avslagsbeslut?

Avslagsbeslut visas inte av juridiska skäl. Har personen ingen ansökan registrerad och eventuellt tidigare tillstånd har återkallats eller tillståndets giltighetstid har gått ut har personen inte något giltigt tillstånd.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!