Publicerad: 7 maj 2020

Fråga och svar

Vad betyder förkortningarna?

Här är en lista på de vanligast förekommande beslutstyperna, beslutskoder och ärendetyper och dess beskrivning.

Besluts- och ärendetyper

 • AT = Arbetstillstånd
 • PUT = Permanent uppehållstillstånd
 • S-AT = Säsongsarbetstillstånd
 • UAT = Uppehålls- och arbetstillstånd
 • UAT-GYM = Uppehålls- och arbetstillstånd tillfälligt tillstånd för att studera
 • UT = Uppehållstillstånd
 • ÅTK = Återkallande av tillstånd
 • ÅTK-AT = Återkallande av arbetstillstånd
 • ÅTK-UT = Återkallande av uppehållstillstånd
 • ÅTK-PUT = Återkallande av permanent uppehållstillstånd

Beslutskoder

 • AVREG = Avregistrering
 • BEV = Ansökan beviljas
 • BIF = Bifalles
 • REG = Registreras
 • ÅTK = Beslutet återkallas

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!