Publicerad: 7 maj 2020

Fråga och svar

Vad är det viktigaste att utläsa av Migrationsverkets information i SSBTEK?

Det viktigaste att ta fasta på vad gäller de uppgifter Migrationsverket förmedlar i SSBTEK är beslutstypen och datum.

Beslutet ger information om att individen har ett giltigt tillstånd att vistas i landet. Ärendetyperna kan variera beroende på individens omständigheter.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!