Publicerad: 7 maj 2020

Fråga och svar

När jag söker i SSBTEK ser jag att personen har PUT med beslutsdatum och ett återkallelseärende. Vad betyder återkallelse?

Återkallelseärenden inleds om det finns indikatorer på att individen inte bor permanent i Sverige eller att beslutet om uppehållstillstånd fattats på felaktiga grunder.

Återkallelseärenden kan leda beslut att återkalla tillståndet (se fråga 4). Har inget beslut fattats vad gäller återkallelseärendet (beslutstyp ÅTK och datum) gäller det senast fattade beslutet.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!