Publicerad: 7 maj 2020

Fråga och svar

Kan jag se om beslut överklagats och vunnit laga kraft i Migrationsdomstolen i SSBTEK?

Nej. Det är positiva beslut eller återkallade beslut som uppvisas i SSBTEK. Saknas beslut eller en öppen ansökan saknar individen ett giltigt tillstånd. En öppen ansökan är en registrerad ansökan som saknar beslutsdatum, beslutstyp och beslutskod.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!