Publicerad: 7 maj 2020

Fråga och svar

En person har ansökt om ekonomiskt bistånd. Jag ser ett beslut om PUT från 2014 och att en ansökan inlämnats 2016. Vad gäller?

Om individen har ett beslut om permanent uppehållstillstånd (PUT) så gäller det. En individ kan lämna en ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd (UAT).

Saknas en öppen ansökan, det vill säga en registrerad ansökan som saknar beslutsdatum, beslutstyp och beslutskod, eller ett beviljat tillstånd saknas uppehållsrätt. Individen har skyldighet att ansöka 1-2 månader innan tillståndet går ut.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!