Publicerad: 11 december 2019

Förvaltningsorganisation

SKR är ansvarig för organisering och förvaltning av SSBTEK. Förvaltning innefattar teknisk drift och support, kvalitetssäkring och utveckling, utvärdering av behov samt finansiering.

Anslutna kommuner ger SKR i uppdrag att tillvarata kommunens intressen gentemot informationsägande myndigheter och organisationer.

SKR har gett Försäkringskassan i uppdrag att ansvara för it-driften.

Försäkringskassan är personuppgiftsbiträde åt kommunerna gentemot de informationsägande myndigheterna och arbetslöshetskassornas samorganisation.

Förvaltningsorganisation SSBTEK

Styrgrupp

Uppdraget är att besluta om förvaltnings- och utvecklingsplan. Utifrån dessa planer ansvara styrgruppen för att uppsatta mål uppnås inom budget och tidplan. I gruppen ingår bland annat SKR (ordförande), Försäkringskassan i egenskap av ansvarig för driften av SSBTEK, samt uppgiftslämnande myndigheter och organisationer. I styrguppen finns även e-samverkansprogrammet representerat.

Förvaltningsråd

I förvaltningsrådet ingår förvaltningsledare, med ansvar för de verksamhetsnära frågorna, tillsammans med förvaltningsledare-it som ansvarar för de tekniska frågorna. De träffas regelbundet och samarbetar i det operativa arbetet med att uppnå målen i förvaltningsplanen. Förvaltningsrådet ansvarar för att ta fram kommande års förvaltningsplan till styrgruppen.

Expertråd

Syftet med expertrådet är att säkerställa att verksamhetens behov och krav på tjänsten uppfylls. Expertrådet består av två grupper: kommungruppen och leverantörsgruppen. Kommungruppen består av handläggare och förvaltningsledare från flera kommuner.

Leverantörsgruppen består av representanter från de leverantörer som byggt integrationer till SSBTEK. Informationslämnande myndigheter och organisationer deltar i arbetet vid behov.

Driftsråd

Driftsrådet ska säkerställa tekniska driften och vidareutvecklingen av tjänsten. Försäkringskassan är sammankallande. Gruppen består av Försäkringskassan, SKL och representanter från de leverantörer som byggt integrationer till tjänsten. Informationslämnande myndigheter och organisationer deltar i arbetet vid behov.

Informationsansvarig

  • Anna Johansson
    Förvaltningsledare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!