Publicerad: 2 december 2019

Finansiering av SSBTEK

SSBTEK:s förvaltning och utveckling finansieras av de kommuner som är anslutna. Kostnaden baseras på antalet kommuninvånare och har successivt sänkts.

Finansieringsmodell

Finansieringsmodell i korthet

  1. Verksamhetssystemets ihopkoppling till SSBTEK bekostar respektive kommun
  2. Kommunerna ersätter SKR för förvaltning och utveckling av tjänsten
  3. Myndigheternas bastjänster som lämnar information till SSBTEK bekostar respektive myndighet.

Respektive kommun har en affärsöverenskommelse med sin it-leverantör. Dessa kan innebära både engångskostnader och årliga kostnader för att använda tjänsten. Av anslutna kommuners finansiering avsätts 20-25 procent till utveckling.

Kostnaderna sjunker

Åren 2015-2016 var taxan en krona per kommuninvånare och år. För 2017 beslutade SKR:s styrelse att sänka kostnaden till 80 öre per invånare, utifrån den stora anslutningen av kommuner.

Från och med 2018 finansieras Försäkringskassans drift av statligt anslag och denna utgift belastar inte längre SSBTEK:s budget. Detta ger möjlighet att sänka kostnader ytterligare. Avgiften för kommunerna från och med 2018 och framåt uppgår till 60 öre per kommuninvånare. Avgiften för 2018 beslutas i maj samma år.

Informationsansvarig

  • Anna Johansson
    Förvaltningsledare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!