Publicerad: 17 januari 2020

Projekt Hälsofrämjande etablering

Projektet Hälsofrämjande etablering stöttar nyanlända med ohälsa/funktionsnedsättning på vägen mot arbete eller studier under etableringsprocessen.

Hälsofrämjande etablering är ett projekt som drivs av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Arbetsförmedlingen (AF) och Försäkringskassan (FK) med SKR som projektägare. Projektet medfinansieras av Europeiska Socialfonden (ESF). Det startade i december 2017 och avslutas i december 2020.

Projektet riktar sig till nyanlända som omfattas av etableringsuppdraget och tros ha någon form av ohälsa/funktionsnedsättning. Syftet är att identifiera, stödja och stärka nyanlända på deras väg mot arbete eller studier.

Verksamheterna bedrivs i lokala delprojekt på följande orter: Umeå, Gävle, Nacka/Värmdö, Eskilstuna, Växjö och Malmö.

Om projektet Hälsofrämjande etablering (PDF, nytt fönster)

Insatser i projektet Hälsofrämjande etablering (PDF, nytt fönster)

Halvtidsrapport

Den 27 november anordnades en halvtidskonferens. Där presenterades bland annat en halvtidsrapport med lärande och inspirerande inslag från de olika delprojekten.

Halvtidsrapport Hälsofrämjande etablering (PDF, nytt fönster)

Informationsansvarig

  • Carina Cannertoft
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!