Publicerad: 3 februari 2020

Mötesplatser har förenklat nyanländas initiala kontakt med myndigheter

Regeringsuppdraget Mötesplatser och information har förenklat och påskyndat nyanländas initiala kontakt med myndigheter samt bidragit till effektivare samverkan mellan berörda aktörer.

Slutrapport för Mötesplatser och information (PDF, nytt fönster)

Regeringsuppdraget avslutades den 31 december 2018 och slutrapporten har lämnats in till departementen. Sammanfattningsvis har arbetet har lett till kortare väntetider för målgruppen och effektivare samarbete mellan de involverade aktörerna.

Målet med Mötesplats och information har varit att förenkla och påskynda den initiala processen för nyanlända och öka effektiviteten för de involverade aktörerna. De lokala servicekontoren har använts som plattform för projektet där tvärprofessionella team med medarbetare från alla involverade aktörer jobbar tillsammans.

Myndigheterna som deltagit är:

 • Arbetsförmedlingen
 • Försäkringskassan
 • Migrationsverket
 • Pensionsmyndigheten
 • Skatteverket.

Uppdraget har utförts i samråd med SKR och i samverkan med kommunerna på lokal nivå.

Stora vinster för samhället och individen

Att orientera sig rätt bland myndigheter kan vara krångligt för vem som helst. För den som kommer från ett annat land, talar ett annat språk och inte är insatt i hur det fungerar i Sverige blir det ännu svårare att orientera sig bland regler och myndigheter.

Med aktörerna samlade på mötesplatserna kan de nyanlända träffa så många aktörer som möjligt under en och samma dag. En process som normalt tar 3-4 veckor för en individ har genom Mötesplatser och information kunnat krympas till några timmar vilket innebär en stor besparing för samhället.

Under 2018 genomfördes en kundundersökning på tre orter. Kundundersökningen visar att de nyanlända uppskattar att träffa aktörerna samlat, att det skapar trygghet och ger en viss känsla av kontroll. Aktörerna har varit positiva till konceptet och arbetet med målgruppen i fokus har skapat samsyn och bidragit till fördjupad förståelse för varandras uppdrag.

Projektets utveckling

Arbetet inleddes som ett pilotprojekt 2015 på fyra orter. Under 2016 fick de involverade myndigheterna, i samråd med SKR, i uppdrag av regeringen att gemensamt utveckla Mötesplats och information. Arbetet har successivt vuxit till 27 orter och har nått nyanlända i cirka 90 kommuner.

Mötesplats och information har lyckats uppfylla det mål som regeringen satt upp, att minst häften av alla nyanlända som ska gå igenom etableringsprocessen bör passera en mötesplats. Totalt har närmare 25 000 personer registrerats på någon av mötesplatserna under perioden för regeringsuppdraget.

Informationsansvarig

 • Carina Cannertoft
  Handläggare
 • Sanna Rosén
  Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!