Publicerad: 6 december 2019

Utsatta EU-medborgare - det behövs fortsatt nationell samordning

SKR anser att det är mycket angeläget att det nationella samordningsuppdraget vad gäller utsatta EU-medborgare kan fortsätta under kommande år. Regeringen har dock inte avsatt några medel för år 2020 för att detta arbete ska kunna fortsätta.

SKR har i en skrivelse till Socialdepartementet betonat behovet av fortsatt nationell samordning vad gäller frågan om utsatta EU-medborgare.

– Det nationella samordningsuppdraget, som funnits sedan 2015, har bidragit till ett ökat informations- och kunskapsutbyte samt dialog mellan berörda aktörer, vilket har underlättat för kommuner och regioner att fullgöra sina uppdrag, säger Leif Klingensjö, sektionschef på SKR.

Det finns fortfarande EU-medborgare som vistas och bor i Sverige under mycket utsatta förhållanden och försörjer sig genom tiggeri. Det förekommer även att målgruppen utnyttjas för människohandel och människoexploatering. Det är angeläget att dialogen och samverkan mellan de aktörer som möter utsatta EU-medborgare fortsätter framöver. Samordning på nationell nivå samt mellan nationell och lokal nivå är en förutsättning för att möta de utmaningar som kommuner och regioner står inför i mötet med den aktuella målgruppen.

Skrivelse: Behov av nationell samordning i frågan om utsatta EU-medborgare (PDF, öppnas i nytt fönster)

Informationsansvarig

  • Mia Hemmestad
    Förbundsjurist

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!