Publicerad: 22 september 2016

Uppdaterat metodstöd

Nu finns ett uppdaterat metodstöd för lokala överenskommelser om nyanländas etablering publicerat. 

Metodstödet tar upp olika områden inom nyanländas etablering och är tänkt som en vägledning för lokala parter när de ska upprätta eller revidera överenskommelser.

Revideringen har skett utifrån ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket och länsstyrelserna, i samråd med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering (PDF, nytt fönster)

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!