Publicerad: 15 september 2020

SKR föreslår lagändring så att barn som är kvotflyktingar och saknar vårdnadshavare ska få en god man

SKR har lämnat in en hemställan till regeringen med begäran om en lagändring för att säkerställa att barn som är kvotflyktingar och saknar vårdnadshavare i Sverige ska få en ställföreträdare skyndsamt efter ankomst till Sverige.

Efter dialog med landets kommuner har det för SKR blivit uppenbart att tillämpningen av nuvarande regelverk medför att barn utan vårdnadshavare som är kvotflyktingar riskerar att stå utan ställföreträdare under lång tid efter ankomst till Sverige. Detta kan få allvarliga konsekvenser för barnets välbefinnande. När ett barn reser in till Sverige med uppehållstillstånd behöver flera viktiga beslut fattas i frågor som rör exempelvis boende, skola och försörjning. Det måste enligt SKR finnas ett tydligt och ändamålsenligt regelverk som säkerställer att dessa barn får en ställföreträdare inom kort tid efter inresan som kan företräda barnet i både personliga och ekonomiska angelägenheter.

SKR föreslår ett tillägg i lagen om god man

SKR föreslår att det görs tillägg i lagen om god man för ensamkommande barn som innebär att barn utan vårdnadshavare som är kvotflyktingar kan få en god man med stöd av denna lag. SKR föreslår också att landets kommuner får statlig ersättning för det nya åtagandet.

Hemställan om författningsändringar i syfte att säkerställa att barn utan vårdnadshavare som är kvotflyktingar får en ställföreträdare skyndsamt efter ankomsten (PDF, nytt fönster)

Informationsansvarig

  • Mia Hemmestad
    Förbundsjurist

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!